Domov O nás LINK Academy Akadémia pre podnikavé ženy Rozvojová výzva Blog Inšpiruj sa

Blog

Štartujeme LINK Academy

Cieľom LINK Academy je najmä podpora a rozvoj kľúčových sociálnych a profesijných kompetencií a schopností stredoškolákov, vysokoškolákov, ale taktiež ľudí zo znevýhodneného prostredia z okolia Banskobystrického kraja. Ide o schopnosti akými sú napríklad podnikavosť, inovatívnosť a tvorivosť, ktoré im môžu pomôcť lepšie sa uplatniť na trhu práce, ale takisto v rozvoji ich osobnosti. Účastníci a účastníčky projektu budú tieto zručnosti a nové vedomosti nadobúdať formou desiatich online a offline workshopov na rôzne témy, ktoré sú aktuálne pre dnešný svet.
Súčasný projekt má okrem iného za cieľ spojenie bývalých účastníkov projektu Social Impact Academy a nových účastníkov LINK Academy, čo v dlhodobom časovom horizonte znamená vybudovanie väčšej siete absolventov a absolventiek týchto projektov.
Naším ďalším zámerom je vytvorenie inovatívnej online vzdelávacej platformy, ktorá bude mať formu webovej stránky, a na ktorej sa účastníci a účastníčky budú môcť neformálne ďalej vzdelávať kedykoľvek vo svojom voľnom čase.
Po ukončení vzdelávania budú účastníci riešiť minimálne 10 zadaní od partnerských organizácií a celý projekt LINK Academy vyvrcholí Hackathonom, na ktorom budú počas 24 hodín riešiť zadanie od organizácie, ktorá získa najviac hlasov vo verejnom hlasovaní.

Partnermi projektuCentrum dobrovoľníctva, n.o. a Seymen Kompetanse, Prosjekt og Produksjon (KomPro) z Nórska.

Zaujíma Ťa viac?

Prihlás sa na odber noviniek LINK Academy.