Domov O nás Lektori a mentori Účastníci Organizácie Blog Vzdelávaj sa

Organizácie

Logo

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SENIUM poskytuje sociálne služby celoročnou formou pobytu občanom v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení. Prijímateľov sociálnej služby je spolu 165.


Logo

Nádej deťom pracuje s deťmi z rodín, ktoré žijú v sociálne vylúčených rómskych komunitách. Cieľom je rozvíjať ich životné zručností, aby mali lepšiu možnosť sa integrovať do spoločnosti a vymanili sa tak z generačnej chudoby.


Logo

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou. Podporujeme deti a mladých v centrách pre deti a rodiny (CDR – bývalé detské domovy), pomáhame mladým po odchode z CDR a rodinám v ťažkých životných situáciách, aby rodina ostala spolu.

Logo

Ako občianske združenie sme sa v spolupráci s odborníkmi, historikmi a nadšencami rozhodli pomôcť zachovať jedinečný priemyselný areál Medeného hámra v Banskej Bystrici. Približujeme, vysvetľujeme, popularizujeme jeho hodnoty a snažíme sa navrhovať a spolupracovať na reálnych krokoch ochrany, obnovy a rozvoja tohto areálu ako celku.

Logo

Poslaním Združenia Slatinka je ochrana životného prostredia a prírodných hodnôt, najmä v povodí rieky Slatina. Dobrovoľnícka pomoc je nevyhnutná pri starostlivosti o prírodné lokality aj kultúrne dedičstvo.
Zaujíma Ťa viac?

Prihlás sa na odber noviniek LINK Academy.